Condiții Generale de Utilizare a serviciului Second Hand

versiune 2.3 14.01.2019

Părțile

Prezentele condiții sunt încheiate între societatea ROUMASPORT S.R.L., cu sediul in Bucureşti, 061129, sector 6, corp 2 - Hipermagazin DECATHLON din cadrul Centrului Comercial Militari situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 546 - 560, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/6890/2008, CUI RO23727785, denumită în continuare „Decathlon”;
și orice persoană care acceptă să respecte aceste Condiții Generale, denumită în continuare „Clientul” și colectiv "Părțile".

1. Definiții:

 • - Client: orice persoană fizică majoră care este un consumator, putând fi un Client Vânzător sau un Client Cumpărător.
 • - Produs second-hand: echipament de sport sau de agrement second-hand (utilizat), în sensul că produsul însuși și/sau ambalajul și/sau manualul de utilizare sau orice alt document însoțitor nu este complet sau în stare perfectă, fiind folosit anterior și/sau propus spre vânzare.
 • - Voucher Second Hand: Voucherul de cumpărături poate fi folosit de titular pentru a plăti produse achiziționate, la una sau mai multe cumpărături, completând, dacă este necesar, cu un alt mijloc de plată. Valabil numai în magazinele Decathlon din România si numai pentru o perioada de 24 luni de la data emiterii.
 • - Second Hand: Eveniment comercial organizat de un Magazin pe parcursul căruia Clienții vând și cumpără Produse second-hand prin Decathlon.
 • - Platformă/Site: second-hand.decathlon.ro
 • - Magazin: punct de lucru al ROUMASPORT SRL din rețeaua Decathlon România.

2. Obiect:

Scopul Second Hand este acela de a permite persoanelor fizice să vândă și/sau să cumpere de la alțe persoanefizice articole sportive, de agrement și petrecerea timpului în aer liber. Fiecare Magazin este liber să stabilească condițiile în care organizează Second Hand. Astfel, pot varia tipologia sau natura Produselor second-hand, orele de acces în Magazin, locația Magazinului, etc.

3. Condiții referitoare la vânzare

  3.1. Modalități de înregistrare


Clientul Vânzător înregistrează produsul său second-hand prin intermediul Platformei (a se vedea termenii și condițiile de utilizare a Platformei). Inregistrarea poate avea loc doar daca persoana fizica este de acord cu Condițiile Generale de Utilizare a respectivei platforme, doar daca se angajeaza sa le respecte si numai dupa completarea formularului de inregistrare.
In cadrul etapei de înregistrare, Decathlon nu garantează acceptarea Produsului, prin urmare, faza de înregistrare nu înseamnă că Decathlon acceptă Produsul pentru preluare și darea spre vânzare a acestuia. Aceasta este doar o fază preliminară și obligatorie pentru Second Hand.
Dacă este necesar, Clientul Vânzător poate să utilizeze în Magazin, pentru a efectua demersul precedent, echipamentele informatice puse la dispoziție de Magazin.
Clientul Vânzător trebuie să aibă un document de identitate valabil în timpul fazei de înregistrare. Acest document trebuie furnizat de Clientul Vânzător în timpul fazei de preluare în Magazin.
Platforma oferă diverse servicii pentru a permite unui utilizator să vândă și/sau să cumpere Produse second hand.
Platforma permite utilizatorilor:
 • - Să depună, să modifice, să șteargă anunțurile pentru vânzarea Produselor second hand;
 • - Să identifice evenimentele Second Hand sau Preluare organizate de magazine;
 • - să se înregistreze pentru a participa sau a beneficia de evenimente;
 • - să fie pus în legătură cu un Client vânzător sau cumpărător;
 • - să publice păreri;
 • - să consulte contul său și pagina principală anunțuri;
Platforma este rezervata persoanelor fizice majore care acționează în calitate de persoane fizice. Prin urmare, persoanele fizice sau juridice care acționează în cadrul activității lor profesionale sau societățile nu pot beneficia de funcționalitățile oferite de Site.
Accesul la anumite funcționalități și servicii oferite de Site poate fi condiționat de crearea unui cont de utilizator, care necesită comunicarea informațiilor pentru identificarea Utilizatorului.
Utilizatorul se angajează să transmită date exacte și complete despre identitatea sa și îi este interzis să fure identitatea oricărui terț. În cazul nerespectarii acestor obligatii, Site-ul își rezervă dreptul de a nu confirma, de a suspenda sau șterge contul, ceea ce va avea ca efect restrângerea funcționalității Site-ului la care Utilizatorul ar putea avea acces.

a) Înregistrarea produsului

Clientul Vânzător trebuie să-și înregistreze mai întâi Produsul second hand pe Site. Pentru aceasta trebuie:

 • - să aleagă locația sa pentru a-i fi oferite programe de vanzare directa și programe Second Hand aproape de domiciliul său;
 • - să aleagă sportul aferent Produsului său second hand;
 • - să aleagă tipul Produsului second hand;
 • - Să descrie Produsul second hand.

b) Crearea contului

 • - Dacă Utilizatorul nu are un cont, i se va solicita crearea acestuia. O adresă de e-mail va fi necesară pentru a crea contul și pentru viitoarele conectări.
 • - De asemenea, Clientul vânzător trebuie să furnizeze următoarele informații: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa poștală și informațiile de pe documentul de identitate.
 • - Utilizatorul trebuie să-și valideze înregistrarea prin acceptarea condițiilor generale de utilizare a Site-ului. În cele din urmă, Utilizatorul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării pe care va trebui să îl valideze.


c) Alegerea serviciului

In functie de informațiile furnizate de Clientul Vanzator, îi va fi comunicată o listă a serviciilor disponibile in Magazinele din apropiere.
Pentru a facilita alegerea sa, Clientul Vânzător va găsi un rezumat al caracteristicilor fiecăruia dintre serviciile oferite.

d) Regulile privind Anunțul

Utilizatorul este liber să publice sau nu un anunț pe Site.
După depunerea Anunțului, Utilizatorul devine un Client Vânzător și este de acord ca Anunțul să devină public și accesibil în mod liber. Utilizatorul va avea posibilitatea de a publica opiniile pe Site referitoare la un Client Vânzător prin profilul public al acestuia din urmă. Se precizează că o părere postată pe site este considerată conținut și, prin urmare, este supusă regulilor menționate mai sus.
Site-ul, în calitate de gazdă, nu va acțiuna asupra anunțurilor și asupra conținutului acestora. Site-ul nu va fi în niciun fel responsabil pentru conținutul anunțurilor. In calitate de editor, Clientul vânzător este singurul responsabil pentru anunțul său și conformitatea acestuia cu legislația, reglementările în vigoare și cu aceste condiții de utilizare.
Website-ul nu poate fi tras la răspundere pentru acțiunea formulată de un Utilizator din cauza unui anunț.
Clientul Vânzător garantează că nu va încălca drepturile terților.
Clientul Vânzător oferă societăților din Grupul Decathlon gratuit și la nivel mondial, o cesiune a drepturilor de autor, precum și a drepturilor de utilizare, stocare, publicare, traducere, exploatare, distribuție și afișare, integral sau parțial pentru orice scop, inclusiv comercial și de publicitate pe orice suport (marcaje, publicitate, tracts, emailing, reviste, televiziune și radio și ale suporturi asociate).
Clientul Vânzător autorizează și faptul că numele său de utilizator poate fi asociat cu Anunțul.
În cele din urmă, prin publicarea unui Anunț, Vânzătorul autorizează ca anunțul său (precum și conținutul acestuia) să poată fi accesate automat pe Internet, în special pe alte site-uri și/sau bloguri și/sau pagini web ale Grupului Decathlon.
Clientul Vânzător poate solicita incetarea publicarii Anunțului, în conformitate cu modalitățile stabilite în condițiile generale de utilizare.
Clientul Vânzător este de acord ca datele din profilul său să fie publice și să poată fi consultate de Utilizatorii site-ului. Clientul Vânzător va avea posibilitatea, în orice moment (din e-mailul de confirmare a anunțului) să-și transforme profilul intr-unul privat.

e) Protecția conținuturilor

Platforma poate anula orice înregistrare și/sau șterge orice profil, conținut, Anunț, informație publicată pe Site și/sau interzice Utilizarea și/sau accesul la Platformă, de îndată ce se constată că Utilizatorul a încălcat prezente condiții generale de utilizare sau din motive tehnice.
O astfel de modificare sau ștergere poate fi făcută fără preaviz, fără notificare sau înștiințare prealabilă, în orice moment. În plus, prin intermediul procedurii „raportează un abuz”, orice Utilizator poate informa Platforma, anexând toate detaliile necesare pentru procesarea solicitării sale, că un conținut, un Anunț, o informație este considerată a fi publicată cu încălcarea acestor condiții.
Utilizatorul are si posibilitatea de a șterge conținuturile, părerile și anunțurile postate pe Site. Această solicitare trebuie însoțită obligatoriu de informații care să permită identificarea respectivului conținut, păreri sau Anunț.
Orice cerere justificată și legitimă va fi solutionata intr-un termen cat mai scurt, neputandu-se garanta o blocare imediată a accesului la conținut, părere, Anunț. Utilizatorul recunoaște că nu poate fi angajată răspunderea Platformei în acest sens, în special din cauza termenului necesar procesării cererii sale, a constrângerilor tehnice sau a imposibilității materiale de a răspunde, în special în cazul în care conținutul ar fi fost preluat de terți.

f) Conduita pe Platformă

Utilizatorului i se interzice:

 • - să comită orice act ilegal;
 • - să extragă sau să colectează datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Platformei prin orice mijloace;
 • - să extragă, să înregistreze sau să exploateze, în alte scopuri decât afișarea în momentul navigării pe Platformă sau când sunt utilizate funcționalitățile Platformei, Anunțurile și conținuturile unor terți care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală, cu privire la viața privată, datele cu caracter personal sau drepturile de imagine;
 • - să stocheze, distribuie sau publice orice conținut sau Anunț ilegal, prejudiciabil, injurios, rasist, care incită la ură, revizionist, contrar bunelor moravuri, care aduce atingere vieții private sau încalcă drepturile private ale terților, în special dreptul la imagine legat de persoane și bunuri, dreptul de proprietate intelectuală sau dreptul la respectarea vieții private;
 • - să stocheze, să difuzeze sau să publice orice informații care dezvăluie, direct sau indirect, opiniile sale politice, filosofice sau religioase, calitatea de membru de sindicat, starea de sănătate sau orientarea sexuală;
 • - să publice conținut în numele unui terț;
 • - să fure identitatea unui terț și / sau să publice orice date personale ale unui terț;
 • - să stocheze, să distribuie sau să publice orice conținut care poate submina direct sau indirect interesele Platformei sau ale Decathlon.

În general, Utilizatorul se angajează să se abțină de la orice comportament care contravine eticii sportive sau valorilor și intereselor Platformei și Decathlon.
Decathlon România ia măsuri rezonabile pentru ca informaţiile furnizate de Utilizatori să fie afișate în orice moment, corecte şi complete.
Decathlon România va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. Decathlon România își rezervă dreptul de a preaproba orice informație introdusă de Utilizator pe Platforma.
Decathlon nu garanteaza că Platforma și conținutul său vor fi accesibile în permanență, fără întreruperi. Putem suspenda, retrage, înceta sau modifica Platforma, în totalitate sau în parte fără a vă aviza în prealabil în acest sens.
Decathlon nu va răspunde pentru niciun prejudiciu creat din cauza unui virus, atac de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services, precum nici din cauza unui alt tip de material tehnologic ce ar infecta calculatorul dumneavoastră, sistemul dumneavoastră IT, datele dumneavoastră ca urmare a utilizării Platformei sau a altor website-uri către care există link-uri în Platforma.
Decathlon nu isi asumă nicio răspundere pentru conținutul website-urilor ce au link-uri către Platforma. Astfel de link-uri nu trebuie interpretate ca o garanție din partea noastră cu privire la respectivele website-uri. Nu vom răspunde pentru niciun prejudiciu rezultând din utilizarea respectivelor website-uri.
Nu garantăm că Platforma va fi securizata sau fără niciun virus. Sunteți responsabil pentru configurarea sistemului dumneavoastră IT, pentru programele de calculator și platforma necesară pentru accesul website-ului nostru și pentru folosirea propriului software anti-virus.
Nu trebuie să utilizați în mod defectuos Platforma, introducând viruși, troiani, worms, bombe logistice sau alte materiale ce pot crea probleme tehnologice. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la Platforma, la server-ul pe care Platforma este găzduit sau pe orice alt server, calculator sau baza de date conectat la Platforma. Nu trebuie să atacați prin atacuri de tip denial-of-services sau distributed denial-of-services. Prin încălcarea acestei dispoziții, ați comite o infracțiune conform legii române. Vom raporta orice astfel de încălcare către autoritățile de investigare competente și vom coopera cu autorități prin furnizarea identității dumneavoastră către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dumneavoastră de a utiliza Platforma încetează imediat.
Puteți trimite la pagina principală a Platformei printr-un link, atât timp cât faceți acest lucru într-un mod echitabil, care nu aduce atingere reputației noastre și care nu profită de reputația noastră în scopurile dvs. personale.


g) Proprietate intelectuală

Conținutul Platformei este supus drepturilor de proprietate intelectuală și este protejat în baza proprietății intelectuale, în special drepturile de autor, desenele sau modelele, mărcile comerciale, numele de domeniu, brevetele, know-how-ul, software-ul sau bazele de date. Decathlon și partenerii săi potențiali rămân proprietarii întregului conținut și a drepturilor aferente Platformei.
Pe acest conținuturi, Decathlon acordă Utilizatorilor o licență limitată, neexclusivă, revocabilă, fără dreptul de sub-licență pentru acces simplu, navigare și utilizare în legătură cu Platforma. Această licență nu acordă Utilizatorilor niciun alt drept, în special niciun drept de exploatare comercială a acestor conținuturi.

h) Responsabilitatea Decathlon

Utilizarea Platformei se realizează pe răspunderea Utilizatorului. În plus, platforma poate cuprinde link-uri către site-uri terțe. Făcând clic pe aceste linkuri, Utilizatorul recunoaște că Decathlon nu poate garanta conținutul acestora și, prin urmare, este de acord să îl acceseze pe propriul risc. În consecință, Decathlon nu poate fi tras la răspundere pentru pagubele rezultate din accesarea și/sau utilizarea acestor link-uri sau a informațiilor pe care le conțin.
În plus, Utilizatorul este informat că accesul la Platformă poate fi întrerupt temporar din motive tehnice sau de întreținere. Utilizatorul acceptă aceste întreruperi și renunță la orice pretenție în acest sens.
Utilizarea Platformei presupune cunoașterea și acceptarea caracteristicilor și limitelor tehnologiilor inerente Internetului, în special în ceea ce privește timpul de răspuns pentru a consulta sau interoga serverul care găzduiește Platforma, performanțele tehnice, riscurile de întrerupere și, în general, orice risc care apare în timpul transmiterii datelor. În consecință, Decathlon nu poate fi în niciun caz responsabil pentru următoarele situații, fără ca această listă să fie exhaustivă:

 • - orice informație consultată pe Platformă, care nu ar fi publicată online de Platformă, în special pentru orice Anunț făcut de Clientul Vânzător.
 • - orice funcționare defectuoasă a rețelei care împiedică buna funcționare a Platformei;
 • - orice pierdere de date;
 • - funcționarea defectuoasă a oricărui software;
 • - consecințele oricărui virus informatic, bug, anomalie sau eroare;
 • - Pentru orice daune cauzate computerului sau echipamentului Utilizatorilor care permit accesul și Utilizarea Platformei;

Activitatea Platformei se limitează la găzduirea de conținut și Anunțuri depuse și publicate de către Clienții Vânzători și pentru a oferi Clienților Vânzători evenimente și programe pentru a-și revinde Produsele. În calitate de gazdă, Decathlon nu poate fi trasă la răspundere pentru conținutul, activitățile și Anunțurile depus, publicate, stocate pe Platformă. Responsabilitatea Decathlon este limitată.
Astfel, Decathlon va putea elimina orice conținut ilegal sau evident ilegal, fără avertisment sau notificare prealabilă, în conformitate cu prevederile articolului 6.I.3 din Legea menționată.
Drept urmare, Decathlon nu este obligat să exercite un control a priori asupra calității, siguranței, veridicității, legalității conținutului și Anunțurilor trimise de Utilizatori pe Platformă.

i) Responsabilitatea Utilizatorului

Utilizând Platforma, Utilizatorul este de acord să scutească de răspundere societatea Decathlon și să îi garanteze orice daune, costuri și cheltuieli, directe și indirecte, care rezultă din:

 • - orice solicitare a unei terțe părți cu privire la orice conținut postat în numele său, în special pentru încălcarea drepturilor asupra conținutului publicat de Utilizator pe Site sau pentru infracțiuni de presă în legătură cu elementele trimise sau publicate pe Platformă;
 • - Orice activitate legată de participarea pe Platformă contrar acestor termeni și condiții, inclusiv cu o intenție frauduloasă.
 • - Încălcarea prezentelor condiții generale de utilizare a Platformei.
Utilizatorul este responsabil pentru tot ce se poate întâmpla în numele lui și de la terminalul său informatic. Utilizatorul este de acord să notifice imediat Site-ul, în cazul în care are motive să creadă că datele de conectare, numele de utilizator, adresa de e-mail sunt sau pot fi cunoscute de o către o persoană care nu este autorizată să le utilizeze.
Platforma își declină orice responsabilitate în cazul folosirii datelor personale ale unui Utilizator de către o terță parte neautorizată.

j) Acceptare

Prin utilizarea Platformei, prin logarea în cadrul acesteia şi prin accesarea serviciilor oferite în cadrul acesteia acceptați prezentele Condițiile Generale, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Condițiile Generale se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal, cu Politica privind modulele cookie, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. În acest sens, prin utilizarea Platformei confirmați că ați luat la cunoștință de conținutul acestor documente, care pot fi accesate aici.
Dacă nu sunteți de acord cu Condițiile Generale, vă rugăm să nu utilizați Platforma.
Decathlon România își rezervă dreptul de a modifica în orice moment prezentele Condiții generale cu o notificare transmisă cu 30 de zile în prealabil. Decathlon România îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga noi reguli şi restricţii în ceea ce priveşte conţinutul Platformei, în orice moment, cu o notificare transmisă cu 30 de zile în prealabil. Decathlon România îşi rezervă dreptul de a modifica sau actualiza orice serviciu sau drept de utilizare al oricărui serviciu, în orice moment, cu o notificare transmisă cu 30 de zile în prealabil. În cazul în care nu sunteți de acord cu modificările aduse Condițiilor generale aveți posibilitatea încetării Contractului. Utilizarea Platformei după expirarea termenului de 30 de zile reprezintă acceptul dvs. cu privire la modificările aduse acesteia.
Condițiile de Utilizare a Platformei aplicabile Utilizatorului sunt cele care sunt în vigoare pe Platformă în momentul Utilizării.

  3.2. Modalitățile depozitului

Clientul Vânzător este obligat a depune fizic produsul în magazinul selectat pe Platforma Produselor second-hand pe durata Second Hand. Depunerea Produselor second-hand se realizează în spațiul Second Hand din Magazin. Clientul Vânzător va putea depune doar Produse second-hand care se încadrează în categoriile prevăzute de Magazin. Depunerea se face la datele specificate de Magazin și indicate pe Platformă.
Magazinul este liber, la discreția sa și fără să justifice Clientului, să refuze preluarea obiectelor care nu respectă cerințele sale, în special privind securitatea, utilizarea sportivă și calitatea sau prețul.
Se specifică Clientului Vânzător că anumite produse nu pot fi depuse din motive de siguranță și igienă:

 • - MUNTE: cască, coardă de alpinism, chingă, cârlig, ham, piolet, crampon, suport de schiuri pentru autoturism...
 • - APĂ: echipament de punte, vestă de salvare, butelie de scufundări, regulator, calculator...
 • - CICLISM: cască, bicicletă pentru copii, suport de biciclete pentru autoturism...
 • - FITNESS: electrozi pentru dispozitiv de electrostimulare, extensor...
 • - ECHITAȚIE: cască de echitație, veste de siguranță...
 • - V NĂTOARE: cuțite, puști, arme, muniții.
 • - Precum și ​echipamentele individuale de protecție (EIP) din categoriile 2 și 3 (de exemplu: căști de bicicletă, regulatoare de scufundare, protecții pentru role, protecții dentare, hamuri, frânghii, produse care ajută la plutire...) , armele și munițiile, buteliile de gaz, dispozitivele de purtat copii, suporturile pentru biciclete și produsele periculoase (aerosoli, detergenți, spray-uri, dispozitive de avertizare sonoră, lumini de avarie etc.).

Anumite magazine pot admite anumite tipuri de si incalțăminte, menționate expres in regulamentul afișat la recepția magazinului respectiv. In aceste cazuri excepționale, produsele second hand vor fi acceptate doar în stare foarte bună, curate și scoase din cutie/ambalaj . Acestea nu vor fi acceptate dacă prezintă o stare deteriorată (produse foarte vechi sau julite, zgâriate, agățate, deformate, descusute, găurite), inestetică (produse murdare), sau miros neplăcut.
Dacă toate conditiile de mai sus sunt indeplinite, Clientul trebuie să semneze în mod electronic contractul,iar Decathlon devine depozitarul produselor.

  3.3. Modalitățile mandatului

Clientul vânzător mandatează Decathlon să vândă in numele si pe seama lui Produsele second-hand. Prețul de vânzare este stabilit în mod liber de Clientul vânzător, la propunerea DECATHLON, și după acordul Clientului.
În plus, Clientul Vânzător acceptă o tendință descendentă a prețului de vânzare în conformitate cu termenii și condițiile stabilite de Magazin și conform contractului de mandat.
În calitate de depozitar-mandatar, DECATHLON se angajează:

 • - Să depună eforturi pentru a facilita vânzarea Produselor second-hand încredințate în spațiul Second Hand la datele specificate de Magazin și indicate pe Platformă, insa nu garantează vânzarea acestor articole;
 • - Să respecte cu strictețe prețul de vânzare convenit între Părți sub rezerva posibilei tendințe descendente menționate mai sus;
 • - Să ia măsurile necesare pentru a păstra Produsele second-hand în starea în care au fost încredințate; cu toate acestea, DECATHLON nu poate fi tras la răspundere pentru degradarea Produselor second-hand din cauza unui eveniment de forță majoră sau a unui terț, inclusiv unui potențial cumpărător care dorește să încerce produsul;

  3.4. Plată

Dacă articolele au fost vândute, unul sau mai multe Vouchere Second Hand cu o valoare egală cu valoarea vânzării articolelor dumneavoastră va fi sau vor fi trimise prin mail la adresa indicată la înregistrare.
Voucherul Second Hand poate fi folosit de titular pentru a cumpara produse din magazinele Decathlon, la una sau mai multe cumpărături. In cazul pierderii Voucherului Second Hand nu se va genera nicio restituire, nici măcar parțială, și nicio înlocuire în caz de pierdere sau furt.
Voucherul Second Hand va fi trimis numai prin e-mail, la adresa de e-mail furnizată de Client în momentul creării contului de pe Platformă. Voucherul Second Hand va fi trimis automat după ce toate articolele depuse de Clientul Vânzător au fost vândute și/sau preluate. Starea și urmărirea vânzărilor vor fi disponibile pe Platformă. E-mailul care conține voucherul Second Hand va fi considerat primit de către Clientul Vânzător de îndată ce a fost trimis la adresa de e-mail furnizată de acesta. Recomandăm Clienților noștri vânzători să își verifice spamul din contul de e-mail, în cazul în care e-mailul trimis nu ajunge direct în inbox. În cazul în care nu primiți voucherul Second Hand, în ciuda vânzării tuturor produselor sau nu puteți să tipăriți voucherul Second Hand, acesta poate fi consultat din contul de pe Platformă. În cazul în care valoarea voucherului Second Hand este mai mare de echivalentul in lei a sumei de 150 € cu TVA inclus (calculat in lei la cursul BNR din ziua emiterii), DECATHLON își rezervă dreptul de a trimite această sumă în mai multe vouchere Second Hand (de exemplu: soldul contractului pentru 200 € (calculat in lei la cursul BNR din ziua emiterii) => trimiterea a două vouchere Second Hand de 100 € (calculat in lei la cursul BNR din ziua emiterii ) fiecare). Clienții care nu au furnizat o adresă de e-mail, pot tipări contractul de Depunere, Returnare sau Voucherul de cumpărături direct în Magazin.

  3.5. Obligațiile Clientului Vânzător

În calitate de solicitant, Clientul Vânzător se angajează să încredințeze Decathlon Produse second-hand în stare de funcționare perfectă, fără niciun viciu sau defect care le-ar face nesigure sau necorespunzătoare pentru utilizarea prevăzută.
Avand in vedere calitatea de mandatar a Decathlon, Clientul Vânzător este răspunzător pentru orice daune sau pierderi care pot fi suferite de Clientul Cumpărător sau de orice altă persoană din cauza articolelor vândute de Clientul Vânzător în cadrul Second Hand.
Clientul Vânzător declară că este proprietarul Produselor second-hand și garantează Clientului Cumpărător împotriva evicțiunii. Clientul Vânzător are dreptul să solicite în orice moment returnarea Produselor second-hand depuse.
În termen de maximum cinci zile după terminarea Second Hand sau conform perioadei stabilite de Magazin și indicată pe Platformă, Clientul Vânzător este obligat să preia produsele second-hand depuse și nevândute, in caz contrar acesta fiind dat asociatiilor a caror lista este disponibile pentru consultare la receptie.

  3.6 Obligațiile Decathlon

Decathlon se angajează să efectueze o verificare a produsului. Un tehnician de la Atelier verifică punctele de securitate ale acestuia. Această verificare poate fi efectuată în orice moment între depunerea Produsului second-hand în Magazin și vânzare. Cu toate acestea, acest serviciu nu va fi disponibil pentru bicicletele cu asistență electrică, bicicletele electrice, produsele electronice și orice alt produs pentru care Clientul va fi informat că Atelierul nu consideră că are competențele necesare pentru verificare. La sfârșitul verificării, i se va da clientului un proces verbal privind punctele de verificare, clientul asumându-și toate consecințele, în special în cazul unui rezultat negativ, în conformitate cu art. 3.2.
Iată lista de verificare propusă de echipele noastre de la Atelier, care cuprinde diferitele puncte de verificat: FITNESS; Echitație - ȘA; Biciclete, ciclism - BICICLETĂ DE ȘOSEA - BICICLETĂ DE ORAȘ; Biciclete, ciclism - VTT - VTC; Biciclete, ciclism - VELO PLIANT; Schi, Snowboard, Nordic - CLĂPARI; Schi, Snowboard, Nordic - SCHI ALL MOUNTAIN - SNOWBOARD - SCHI ALPIN; Schi, Snowboard, Nordic - SCHI FOND; Role, Patine, Trotinete - ROLE; Role, Patine, Trotinete - LONGBOARD; Role, Patine, Trotinete - TROTINETĂ FREESTYLE; Role, Patine, Trotinete - SKATEBOARD; Role, Patine, Trotinete - TROTINETE; Corturi - CORT DE FAMILIE; Corturi - CORT SECUNDAR

4. Condiții referitoare la cumpărare

  4.1 Cumpărare

Clientul Cumpărător cumpără Produsul second-hand de la Clientul Vânzător prin intermediul Decathlon, care este mandatat de acesta din urmă.
Prin urmare, Decathlon:
 • a) este o terță parte a acestui acord (contract de mandat);
 • b) nu raspunde pentru integritatea Produsului second hand;
 • c) nu ofera nici un fel de garantie legata de vanzarea – cumpararea Produsului avand in vedere ca nu Decathlon este vanzatorul produsului, ci Clientul Vanzator; de asemenea, Clientul cumparator nu il poate returna Decathlon; orice solcitare legata de returnare trebuie adresata Clientului Vanzator;
 • d) in cazul in care Clientul Cumparator are orice fel de nemultumiri legate de Produs acestea vor fi lamurite impreuna cu Clientul Vanzator.
Clientul Cumparator este obligat a obtine de la receptia fiecarui magazin datele de identificare ale Clientului Vanzator de la care a cumparat Produsul.
Prin cumpararea bunului, Clientul Cumparator declara ca a obtinut datele de identificare ale vanzatorului bunului.

  4.2 Rezerva proprietății

Clientul Vânzător deține integral dreptul de proprietate asupra articolelor achiziționate de către Clientul Cumpărător până când acesta din urmă își îndeplinește toate obligațiile și, în special, până la plata integrală a prețului, majorat cu dobânzi, după caz.

  4.3 Garanții legale

Clientul Vânzător este responsabil, de asemenea, de garanția legală a viciilor ascunse în condițiile prevăzute la articolele 1707 - 1718 din Codul civil. De asemenea, Clientul vânzător este responsabil de garanția conform prevederilor legale.

5. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele personale sunt colectate, prin intermediul documentului de transfer, în scopul punerii în aplicare a Programului și respectării obligațiilor legale, inclusiv a celor referitoare la lupta împotriva tăinuirii. Informațiile colectate permit, în urma consimțământului dat de Utilizator, crearea și gestionarea contului de utilizator.
Decathlon România este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Acestea sunt destinate Decathlon SA și filialelor sale.
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe durata necesară îndeplinirii obligațiilor contractuale și legale.

6. Integralitate

Aceste Condiții Generale privind Second Hand cuprind toate clauzele care intră în componența acestora. Faptul că una dintre Părți nu se prevalează de oricare dintre aceste clauze nu poate fi considerat o renunțare la dreptul de a se prevala ulterior de aceeași clauză. În cazul în care una dintre aceste clauze nu este valabilă, celelalte clauze rămân valabile.

7. Legea aplicabilă și instanța competentă

Prezentele Condiții Generale privind Second Hand sunt reglementate de prevederile legislației din România
În cazul unui litigiu în legătură cu Second Hand, doar instanțele de la sediul Decathlon România vor fi competente.

8. Acceptare

Acceptarea Condițiilor Generale privind Second Hand și a condițiilor particulare ale Magazinului se face prin semnătura electronică în momentul depunerii Produselor second-hand.