Condiții speciale ale site ului Anunturi on-line

versiunea 2.1 16/10/2017

1- Preambul

Prezentele condiții sunt încheiate între orice client al site-ului (denumit în continuare „Client”) și site-ul „second-hand.decathlon.ro”, exploatat de societatea Roumasport S.R.L., ROUMASPORT S.R.L., cu sediul in Bucureşti, sector 6, corp 2 - Hipermagazin DECATHLON din cadrul Centrului Comercial Militari situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 546 - 560, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/6890/2008, CUI RO23727785, denumit în continuare „Site-ul” sau „second-hand.decathlon.ro”.
https://second-hand.decathlon.ro">second-hand.decathlon.ro permite utilizarea Site-ului exclusiv la Clienții care au calitatea de persoană fizică și îl utilizează cu o frecvență normală. Utilizarea necorespunzătoare a Site-ului este strict interzisă.
Utilizarea Site-ului implică acceptarea fără rezerve a condițiilor generale și a prezentelor condiții speciale de către Clienți. Aceste condiții pot fi supuse modificărilor. În consecință, se convine că acele condiții aplicabile sunt cele în vigoare pe Site în momentul utilizării sale.

2 - Obiect

Serviciul de Anunt on-line propus de Site permite Clienților vânzători să lanseze pe internet oferte de produse sportive folosite destinate Clienților cumpărători. El permite, de asemenea, Clienților Cumpărători să descopere ansamblul de oferte de produse sportive second hand (folosite) propuse spre vânzare de alți Clienți
În sfârșit, acest serviciu integrează o posibilitate pentru Clienții Vânzători și Clienții Cumpărători să stabilească relații pentru a realiza o vânzare conform cu condițiile pe care le vor decide la latitudinea lor

3 - Funcționalitățile serviciului

 • - Să fiți proprietarul unui produs folosit, utilizat, eligibil conform conditiilor disponibile pe site-ul second-hand.decathlon.ro
 • - Conectați-vă la Site
 • - Dați clic pe „vinde un produs”
 • - Selectați locația
 • - Selectați sportul de care aparține produsul
 • - Descrieți produsul si menționați prețul de vânzare a acestuia
 • - Dați clic pe următorul
 • - Dați clic pe publicarea unui anunț pe internet.
 • - Luați la cunoștință și acceptați condițiile generale ale Site-ului
 • - Luați la cunoștință și acceptați condițiile speciale ale Anunt on-line în legătură
 • - Certificați că produsele vândute nu figurează în lista de produse excluse
 • - Validați
Clientului Vânzător i se propune punerea în legătură cu un alt client după ce a finalizat anunțul.

4 – Condiții speciale privind depunerea unui anunț

Clientul Vânzător se angajează să completeze integral și corect anunțul legat de produsul pe care dorește să-l vândă. Clientul Vânzător va fi răspunzător pentru informarea corectă și fidelă a celorlalți Clienți privind toate lipsurile, defectele și imperfecțiunile produsului său second hand.

5 – Locul tranzacției și plății

Site-ul permite Clientului Vânzător și Clientului Cumpărător să intre în contact pentru a stabili în mod liber împreună data și locul tranzacției, precum și prețul. Site-ul nu intervine în alegerile acestora.
Clienții iau la cunoștință în consecință că în cadrul serviciului de Anunt on-line magazinele DECATHLON nu au rolul de a servi drept loc de realizare a vânzării și nici de a oferi asistență de vreun fel.

6 – Garanții

Dat fiind că tranzacția dintre Clientul Vânzător și Clientul Cumpărător se realizează între două persoane fizice private, conform legislației în vigoare, produsele vândute astfel nu beneficiază de vreo garanție.
În cazul unui neajuns sau a unui defect al produsului cumpărat astfel de la un Client Vânzător, Clientul Cumpărător este perfect conștient că nu va putea obține asistență, reparații, sau despăgubiri din partea DECATHLON, ci de la Clientul Vanzator conform legislatiei in vigoare.

7 – Responsabilitate

Clientul Cumpărător și Clientul Vânzător sunt responsabili pentru organizarea concretă a tranzacției. Intra în responsabilitatea lor să se pună de acord în ceea ce privește data, locul, prețul, modalitățile de plată. În cazul unui dezacord sau al unei dispute între un Client Vânzător și un Client Cumpărător, ei trebuie să își rezolve litigiul împreună, fara implicarea in nici un fel a vreunui magazin Decathlon sau a Roumasport S.R.L..
Clienții au luat la cunoștință de faptul că în cadrul serviciului de Anunt on-line, intervenția Site-ului se limitează la:

 • - Buna funcționare a funcționalităților Site-ului care permite la Anunt on-line a Clienților
 • - moderare, care poate fi a priori sau a posteriori, realizată în ceea ce privește conținutul pus pe internet.
În consecință, Clienții au luat la cunoștință că Site-ul :
 • - nu intervine asupra calității și securității produsului
 • - nu intervine asupra securității tranzacției.

Așadar Site-ul nu poate fi tras la răspundere în cazul unei probleme de securitate a produsului folosit vândut astfel, nici în cazul unei probleme de securitate în momentul realizării vânzării.

8 - Integralitate

Dacă una sau mai multe prevederi privind condițiile generale de utilizare și/sau prezentele condiții speciale sunt declarate nule sau ca duce prin aplicarea unei legi, a unui regulament sau ca urmare a unei hotărâri judecătorești sau administrative definitive, celelalte prevederi vor rămâne valabile și aplicabile. Site-ul va depune toate eforturile pentru a înlocui prevederile mai sus-menționate cu o prevedere validă cu un domeniu cât mai apropiat de spiritul prevederilor inițiale.
Faptul că una dintre părți nu solicită aplicarea unei anumite clauze din prezentele condiții, în mod permanent sau temporar, nu va putea fi considerat în niciun caz o renunțare la clauza respectivă.

9 – Lege aplicabilă

Prezentele condiții speciale sunt guvernate de legea romana.